Subsidie SNL

De vereniging Bosbeheer Peel en Maas probeert voor alle aangesloten percelen subsidie aan te vragen binnen de Subsidieregeling Natuur en Landschap. Percelen komen voor deze regeling in aanmerking als ze zijn opgenomen in het natuurbeheerplan van de provincie Limburg en als er eerder subsidie is aangevraagd binnen de voormalige regeling Provinciale Subsidie Natuurbeheer. Dit kan zijn geweest via de vereniging Bosbeheer Peel  Maas of via een aanvraag van de eigenaar zelf.

Op uw  overzicht voor de aankomende periode is weergegeven of uw perceel(en) in aanmerking komt voor  subsidie en binnen welk beheerpakket dit valt. Hier kunt u meer informatie vinden over de verschillende pakketten. De codes in uw overzicht zijn gelijk aan de codes op de website.

Voor een beperkt aantal pakketten zijn verplichten maatregelen noodzakelijk om in aanmerking te komen voor het subsidiepakket. Deze maatregelen zijn op het overzicht wat u is toegezonden vermeld met de status "Verplicht". U kunt nog steeds zelf deze maatregelen uitvoeren of er voor kiezen om ze door de vereniging te laten uitvoeren. Echter als gedurende de subsidie periode blijkt dat deze niet worden uitgevoerd dan kan de subsidie worden teruggevorderd.

Top