Houtoogst

Uit de opbrengsten van de dunningen wordt bij de vereniging het overige beheer betaald. In de voorgaande periode werd het beheer nog voor een belangrijk deel betaald uit de opbrengsten van de diverse subsidieregelingen. Tegenwoordig is er nog maar 1 subsidieregeling en deze is voor de aankomende periode behoorlijk versobert. De verlaging van de subsidie komt doordat de opbrengsten van hout de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Vanuit de Europese Unie is er regelgeving dat het subsidiebedrag niet hoger mag zijn dan de daadwerkelijke kosten voor een eigenaar. Dit zijn de kosten min de opbrengsten.

Tegenover de verlaging van de subsidie staat dus ook een verhoging van de houtopbrengst. In de onderstaande grafiek zijn de prijzen weergegeven van de diverse houtoogsten van de vereniging sinds 2003 per m³ op stam in het bos. Tevens is er van een referentieobject opgenomen wat de opbrengsten de afgelopen jaren waren. Zoals te zien zitten de prijzen van de vereniging onder die van het referentie object. Dit komt voornamelijk doordat de oogst van de vereniging meer versnipperd is en de houtkwaliteit over het algemeen matig. Desondanks wordt er ieder jaar een prijs verkregen die individuele boseigenaren niet zouden ontvangen. Gemiddeld komt er iedere 6 jaar een bedrag van ongeveer € 750,= per hectare aan houtopbrengst uit een bosperceel.

Dunningen voor de vereniging worden uitgevoerd met een processor en een forwarder. De processor zaagt de bomen en de forwarder rijdt de stammen uit het bos naar de stapelplaatsen. Ondanks dat het grote machines zijn die door het bos rijden wordt met deze werkwijze een minimale beschadiging toegebracht aan het bos. Dit doordat de processor vallende bomen in de goede richting kan sturen en de forwarder is gebouwd om een minimale bodem belasting per cm2 te veroorzaken.

 

Top