Downloads

Documenten

Statuten

Deelnameformulier

Mutatieformulier

Handige links

SNL regeling
Per 2015 zal de vereniging binnen de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vallen. Informatie over de regeling is via bovenstaande link verkrijgbaar.

Onderlinge Bossen Verzekering (OBV)
De vereniging heeft voor al haar leden een collectieve bosbrandverzekering afgesloten. Informatie over de verzekering en het verzekeringsreglement is via bovenstaande link in te zien.

Boswet
Voor alle houtachtige opstanden in Nederland buiten de boswetkommen (is een andere kom dan de wegenverkeerswetkom) geld de boswet. Hierin staan de regels beschreven waaraan een boseigenaar zich dient te houden.

Gedragscode bosbeheer
In de gedragscode bosbeheer staat beschreven in welke periode welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden om vrijgesteld te zijn van de Flora en faunawet. Om gebruikt te kunnen maken van de gedragscode dient er voor aanvang van de werkzaamheden een inventarisatie te worden uitgevoerd

Checklist gedragscode bosbeheer
De checklist gedragscode bosbeheer wordt ingevuld voor aanvang van boswerkzaamheden door een deskundige. In de checklist wordt vastgelegd welke beschermde elementen in het terrein aanwezig zijn en hoe deze zijn vastgelegd. De checklist wordt door de aannemer en toezichthouder ondertekend en moet te allen tijde tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.

 

Top