Subsidie periode 2021-2026

Op 1 januari 2021 start de nieuwe beheerperiode voor de Vereniging Bosbeheer Peel en Maas. Gedurende deze 6 jarige periode zal het beheer voor de vereniging bloksgewijs worden afgewerkt. Voorafgaand aan de aanpak van een werkblok vragen we de boseigenaar een keuze te maken in welke richting zij hun bos zouden willen beheren.

In ons beheer van de laatste jaren was onze inspanning erop gericht om meer variatie in de bossen te krijgen. We hebben bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers met succes bestreden waardoor andere inheemse struiksoorten een kans kregen om te kunnen groeien. Verder hebben we verjongingsgaten gemaakt zodat we meer jonge bossen kregen, meer soorten  en een hogere vastlegging van CO2. Ook de diverse bosranden die we aanlegden diende dit doel.

Ondanks de inspanningen zien we echter in het nieuws dat de biodiversiteit, ofwel de verscheidenheid aan levensvormen in de natuur in Nederland, teruguit holt. Droogte als gevolg van klimaatverandering eist zijn tol bij de vitaliteit en dus de weerbaarheid van onze bossen. Daarnaast zijn er stormen, hagel en plagen. We moeten iets extra’s doen! We moeten zorgen voor meer (bio)diversiteit, klimaatresistente soorten en meer voedingsstoffen teruggeven aan de bodem. Zo zorgen we voor een divers en weerbaar bos, dat de toenemende invloeden van verdroging en verzuring in de toekomst kan weerstaan.

Daarom hebben we besloten om de beheer mogelijkheden uit te breiden en u een kans te bieden om meer te investeren in uw bos op het gebied van biodiversiteit en klimaatslim bos. Wij denken dat we met deze toevoegingen het bos veerkrachtiger en rijker kunnen maken en zo beter voorbereid zijn op de veranderende situaties in het milieu. Daarom bieden wij u dit jaar een keuze aan voor 2 verschillende beheerpakketten.

  • Pakket 1: Financieel renderend. Dit is het basispakket waarbij het beheer dat u van ons gewend bent van de laatste jaren voortgezet wordt. Hierbij werd en wordt het beheer door houtoogst hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van een inlands bos door inlandse bomen met een goede houtkwaliteit en vitaliteit vrij te zetten, ruimte te creĆ«ren voor verjonging en storende soorten zoals de Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Uiteindelijk is het doel dat maatregelen in principe  kostenneutraal worden uitgevoerd. Ervaringen uit het verleden leren echter dat via dit pakket er ook geregeld een budget overblijft welke dan weer uitgekeerd kan worden aan u.
  • Pakket 2: Stimuleren dood hout en verhogen biodiversiteit. Dit betreft het pakket dat vanaf deze periode kan worden toegepast. In tegenstelling tot het andere pakket ligt hier meer de focus op het verhogen van de biodiversiteit binnen het bos. Dit kan op kleine schaal worden uitgevoerd door het aanplanten van inheemse boom- en struiksoorten welke op dit moment nog niet aanwezig zijn, maar wel voor zouden kunnen komen. Door het slim kiezen van deze soorten kunt u naast deze directe verhoging van biodiversiteit ook zorgen dat er meer voedsel voor diersoorten te vinden is in uw bos. Denk hierbij onder andere aan bessen, vruchten en bloemen. Met de keuze voor de te introduceren soorten wordt ook rekening gehouden met het veranderende klimaat (soorten die meer bestand zijn tegen droogte en warmte), soorten die ook kunnen bijdragen aan een verbetering van de bodem.  en maximale vastlegging van CO2. Ook dode bomen vormen een voedselbron voor de levende bomen en de flora en fauna. Dood hout in de bossen vormt een belangrijke basis voor verbetering van de voedingstoestand van de bosbodem en is hiermee weer enorm belangrijk voor de biodiversiteit in het bos. “Dood hout leeft” wordt wel gezegd.  Vele bosorganismen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van dood hout. In het bos wordt in het beheer een aantal bomen geringd of geveld zodat het aantal dode bomen toeneemt. Oude en speciale bomen worden gespaard en krijgen een betere groeipositie.
Top