Administratie algemeen

De vereniging brengt alle deelnemers, die subsidie ontvangen uit de Subsidieregeling Natuur en Landschap, administratiekosten in rekening. De administratiekosten zijn een vast bedrag per hectare per jaar. Dit vast bedrag per jaar is het gemiddelde over de 6-jaarlijkse periode. Uit de administratiekosten worden de volgende zaken betaald:

  • Aanvraag Subsidie Natuur en Landschap
  • Ledenadministratie vereniging
  • Jaarvergadering
  • Bestuurskosten
  • Secretariaat bestuur
  • Jaarlijkse Nieuwsbrief
  • Groepscertificering SNL
  • Overleg externe instanties

 

Top