Bestrijding ongewenste soorten

Om de productie en natuurwaarden van de bossen op de lange termijn te behouden is het noodzakelijk om te sturen in de boomsoorten samenstelling. Als dit niet gebeurt krijgen dominante soorten de overhand. Deze soorten zijn vaak niet geschikt voor houtproductie of natuurontwikkeling. Door soorten te bevoordelen tijdens de dunningen kan worden gestuurd in de gewenste richting. Echter zijn er een aantal soorten die al in een vroeg stadium de bosontwikkeling dusdanig verstoren dat ze bestreden dienen te worden op jonge leeftijd. In de bossen van de vereniging is dit met name de Amerikaanse vogelkers. Het wordt dan ook geadviseerd aan de deelnemers om deze soort vroegtijdig te bestrijden. Dit kan het beste gebeuren middels het afzetten van de struiken en het insmeren van de stobben, voordat de struiken bes dragend worden. Door deze methode krijgt de soort geen kans om dominant in opstanden voor te komen. Hierdoor kan de bestrijding voor een gering bedrag worden uitgevoerd. Als de soort wel de overhand krijgt lopen de kosten al snel op en is naast de reguliere bestrijding tevens een nabehandeling noodzakelijk.

 

 

Top