Blessen en houtmeten

Voor aanvang van de oogst worden de te vellen bomen gemarkeerd in het bos en wordt het hout gemeten. De dunningen voor de vereniging worden uitgezet door een HBO opgeleidende bosbouwkundige met een ruime werkervaring. Er zijn 3 type dunningen die in de deelnemende percelen worden uitgezet:

1. Eerste dunning
In jonge opstanden tussen de 35 en 55 jaar, die nog niet eerder zijn gedund, worden werkgangen uitgezet. Middels deze werkgangen wordt het perceel toegankelijk gemaakt voor de houtoogst machines in de toekomstige jaren. Werkgangen liggen doorgaans 16 tot 18 meter uit elkaar en zijn 4,5 meter breed (2 rijen bomen worden verwijderd die normaal 1,5 meter uit elkaar liggen). Door een goede ontsluiting voor toekomstige dunningen aan te leggen wordt onnodige schade aan bomen en ondergroei voorkomen. Als de werkgangen "te laat" worden aangelegd wordt het bos tussen de werkgangen licht meegedund.

2. Reguliere dunning
Tijdens het uitzetten van een reguliere dunning worden de mooiste bomen per perceel vrijgesteld. Doorgaans wordt er geprobeerd om 80 bomen er hectare vrij te stellen. Hierdoor komt er gemiddeld 30 m³ hout vrij per hectare tijdens een dunning. Belangrijk is om tijdens een dunning niet te hard te dunnen omdat anders de toekomstige productie waarde van een perceel permanent negatief wordt be├»nvloed.

3. Verjonging
Bij oudere bospercelen komt er een moment dat het oude bos toe is aan verjonging. De blesser zal dan met toestemming van de eigenaar een deel van het perceel compleet markeren zodat er een verjongingsgat ontstaat. De verjongingsgaten die voor de vereniging worden gemarkeerd hebben een standaard oppervlakte van 2000 m².

Houtmeten
Nadat de dunning is uitgezet wordt het hout op stam gemeten met een elektronische boomklem. Dit betekend dat de bomen op 1,30 meter boven maaiveld worden geklemd waarna de gemiddelde dikte wordt uitgerekend. Tevens wordt van minimaal 3 proefbomen de hoogte gemeten. Dit zijn bomen die maximaal 1 cm dikker of dunner zijn als de gemiddelde boom. De precieze richtlijnen voor het meten van hout vindt u hier. Aan de hand van de verkregen gegevens kan volgens methode 'dik' het volume bepaald worden. Dit volume wordt gebundeld voor de gehele vereniging aangeboden aan een houthandelaar.

 

Top