Subsidies en verzekeringen

Subsidies

Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL)
De vereniging vraagt standaard voor alle aangesloten percelen een subsidie aan via de Provinciale Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Dit is een standaardbijdrage in de beheerkosten van bossen en een bijdrage ter compensatie van het recreatieve gebruik van bos. De voorwaarden die aan de regeling zijn verbonden, zijn afhankelijk van het aangevraagde pakket. Voor de leden van de stichting wordt over het algemeen alleen een pakket aangevraagd voor nat of droog productiebos. Hier zijn vrijwel geen voorwaarden aan verbonden, anders dan dat de percelen opengesteld moeten worden. Op de natuurbeheerkaart van de provincie is weergegeven welk pakket voor uw percelen kan worden aangevraagd. De natuurbeheerkaart die nu geldt is terug te vinden op de site van de provincie Limburg.

Verzekeringen

Bosbrandverzekering
De vereniging heeft voor al haar leden bij de onderlinge bosbrandverzekering een bosbrandverzekering afgesloten. Mocht een deel van de bossen van de leden afbranden dan zijn de kosten die gemaakt dienen te worden voor herplant verzekerd.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Voor schade aan derden als gevolg van bijvoorbeeld vallend dood hout is de eigenaar aansprakelijk. Voor al haar leden heeft de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het bos. Schade als gevolg van achterstallig onderhoud wordt door de verzekering niet gedekt.
 

 


 

Top