Over ons

De huidige vereniging Bosbeheer Peel en Maas is voortgekomen uit de in 1981 opgerichte stichting Bosbeheer Helden e.o. In 1979 is op aandringen van de toenmalige burgemeester van Helden J. van Hooft begonnen met het opzetten van een samenwerkingsverband van boseigenaren. De burgemeester, bekend van zijn ritjes door de gemeente waarbij hij bewoners aansprak op het repareren van oude schuren, het verven van stal- en schuurdeuren enz. was bij zijn bezoek aan de Heldense Bossen tot de conclusie gekomen dat deze eruit zagen als de bossen na de slag bij Verdun (WO I). Hij bracht hierna enkele boseigenaren bijeen en vroeg of er desnoods met de hulp van de gemeente iets aan gedaan kon worden.

De heer P. Neessen heeft toen met enkele 'notabelen' hierin het voortouw genomen en een bestuur gevormd met enkele boseigenaren, met de materie bekende ambtenaren en een ex-rentmeester van Staatsbosbeheer. Toegetreden tot het bestuur is nog de heer A. Geux, welke lange tijd de voorzitter is geweest en al die tijd de complete administratieve en financiƫle afhandeling van de Stichting verzorgd heeft. Er werden subsidies aangevraagd en (onrendabele) werkzaamheden in de bossen uitgevoerd. In 1981 is toen de stichting statutair opgericht met als doel:

  • het beheer, onderhoud en behoud van het bosgebied gelegen in de gemeente Helden en omgeving;
  • het bevorderen van de openstelling en het beheer van de in bedoeld bosgebied gelegen wegen en paden.

Men trachtte dit doel te verwezenlijken door het bevorderen van samenwerking tussen de eigenaren en het stimuleren van het uitvoeren van werkzaamheden door het organiseren van gezamenlijke beheeracties of het beheer zelf ter hand te nemen. Aanvankelijk waren er ca. 100 deelnemers met 150 hectare bosgrond.

In 2002 veranderde het systeem van subsidie aanvragen. In plaats van een jaarlijkse subsidieaanvraag moest er een 6 jaarlijkse subsidieaanvraag digitaal worden ingediend. Omdat hierover de kennis ontbrak bij de stichting is destijds Bureau van Nierop in de arm genomen. Bureau van Nierop heeft voor de aanvraag een complete inventarisatie gemaakt van alle 300 deelnemers die destijds met ruim 700 hectare waren aangesloten bij de stichting.

In 2003 is door Bureau van Nierop op basis van de uitgevoerde inventarisatie een systeem opgezet voor grootschalig onderhoud zoals dunningen en Amerikaanse vogelkers bestrijding. Door de grootschalige aanpak worden er houtprijzen verkregen die normaal alleen voor grote eigenaren haalbaar zijn. Daarbij komt dat door de schaal het werk erg voordelig kan worden uitgevoerd.

In 2010 werd na de gemeentelijke herindeling de naam van de stichting veranderd in de Stichting "Bosbeheer Peel en Maas". In 2013 is tenslotte de gelijknamige vereniging opgericht vanwege wijzigingen in de mogelijkheden voor subsidie aanvragen. De vereniging is op dit moment een van de grootste en oudste bosbeheer samenwerkingsverbanden in Nederland.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

  • Tom van Duuren     (Voorzitter)
  • Wim Kessels           (Secretaris)
  • Ton Steegers           (Penningmeester)
  • Jack Pruijsten
  • Anton Geijsen
  • Joke Verlaak

 

 

Top